آدرس:  کرمانشاه-بلوار شهید شیرودی-خیابان دانشگاه-بلوار پرستار-دانشکده داروسازی

 تلفن تماس:   083-34276489        083-34266780

  نمابر:  34276493 083
 صندق پستی:    1673 - 67145
   کد پستی:    15153 67144
  پست الکترونیکی:fac_pharmacy@kums.ac.ir  

تماس با ما


تاریخ بروزرسانی : ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۳:۵۰