آزمایشگاه مربوطه: آزمایشگاه کروماتوگرافی
نام دستگاه: (فارسی- لاتین): کروماتوگرافی مایع-طیف سنجی جرمی/طیف سنجی جرمی LC-Mass/Mass
مدل دستگاه: 6410
سال ساخت : 
سال خرید : 
خاصیتهای قابل اندازه گیری : یکی از روش های شناسایی، جداسازی و اندازه گیری مواد، کروماتوگرافی می‌باشد. روش کروماتوگرافی LC-Mass/Mass یکی از روش های آنالیز نمونه های دارویی، غذایی بیولوژیکی و بیوشیمیایی است. که از دو قسمت کروماتوگرافی مایع (LC) و طیف سنجی جرمی (MS) تشکیل شده است. در این روش، دستگاه LC جداسازی اجزای نمونه را انجام داده و سپس دستگاه MS وظیفه شناسایی اجزای نمونه را ایفا می کند. دستگاه LC-Mass/Mass از دو آشکارساز طیف سنجی جرمی استفاده شده است که این امر موجب می‌شود بسیاری از ترکیبات غیر فرار، ناپایدار حرارتی، قطبی، یونی و مولکول های بزرگ با این روش قابل آنالیز هستند.

 

زمینه های کاربردیمهندسی , پزشکی , داروسازی، بیوتکنولوژی، بیوشیمی، سم شناسی، علوم پایه , کشاورزی , صنایع غذایی , سایر

 

خدمات قابل ارائه با دستگاه: اندازه گیری جرم مولکولی مواد، آنالیز کمی و کیفی مواد، ابزاری قوی در شیمی ترکیب (Combinatorial Chemistry) در کشف و طراحی دارو، مطالغات زیست محیطی، صنایع غذایی و داروسازی، بیوتکنولوژی، بیوشیمی و سم شناسی

 نحوه ارائه خدمات
 رزرو از طریق سامانه و هماهنگی با اپراتور


هزینه خدمات
:

هزینه خدمات
 نحوه ارائه خدمات

هزینه هر مورد آنالیز در هر Mode برای متقاضیات خارج از دانشگاه علوم پزشکی 300 هزار تومان

هزینه هر مورد آنالیز در هر Mode برای متقاضیات داخل دانشگاه علوم پزشکی 300 هزار تومان

       رزرو از طریق سامانه و تکمیل و هماهنگی با اپراتور مربوطه

 

 مورد قابل اندازه گیری با دستگاه:

 مورد اندازه گیری 
Mass range
نمونه های مایع
15-1.650 m/z             


توضیحات :

 • نمونه ها در ظرف نمونه شیشه ای که اطلاعات کامل (نام متقاضی، شماره تماس، نام اختصاری، نوع آنالیز، خواص فیزیکی و حلال نمونه) بر روی آن قید شده است، به آزمایشگاه تحویل داده شود.
 • زمان تحویل نمونه هر روز صبح (شنبه تا سه شنبه) از ساعت 10 الی 13 می‌باشد.
 • مقدار ماده مورد نیاز جهت آنالیز با دستگاه حداقل 20 میلی گرم می‌باشد.
 • قبل از تحویل نمونه حلالیت نمونه در حلال مورد نظر تست شود.
 • درخواست mode مثبت یا منفی توسط متقاضی ذکر شود و در صورت انجام انالیز در هر دو mode هزینه دریافت می‌گردد.
 • به علت کم بودن حافظه دستگاه، طیف ها پس از چهار هفته از حافظه دستگاه پاک می‌شوند.
 • با توجه به عدم امکان قرار دادن فلش و لوح فشرده بر روی سیستم و نظر به اینکه مشاهده داده های خام فقط با نرم افزار Agilent Mass hunter امکانپذیر است و با عنایت به اینکه نرم افزار فوق فقط بر روی دستگاه از LC-Mass/Mass نصب شده است نتایج آنالیز به صورت پرینت شده ارائه می گردد و امکان ارسال داده خام وجود ندارد.
 •  اگر پیک خاصی به عنوان پیک پایه در نظر داشته باشید در فرم مربوطه قید بفرمایید.
 • در صورت تعدد نمونه هزینه به صورت توافقی محاسبه می‌شود.
 • در صورت نیاز به کروماتوگرافی  و استفاده  از LC-Mass/Mass در صورتی که قبلا روش HPLC برای ترکیب  Set up شده باشد روش ستون مورد نیاز به همراه نمونه به آزمایشگاه تحویل داده شود و هزینه آن مستقل از آنالیز Mass/Mass می‌باشد.
 •  در مواردی که نیاز به استفاده از LC-Mass/Mass و ایجاد  Set up جدیدی برای نمونه باشد، با توجه به زمان مورد نیاز برای آن و تعدد تزریقات در مورد هزینه تصمیم گرفته می‌شود.

 زمان سرویس دهی با این دستگاه:

 روز ساعت شروع  ساعت پایان  توضیحات 
شنبه 10  13  تحویل نمونه با هماهنگی قبلی صورت می پذیرد
یک شنبه  10  13  تحویل نمونه با هماهنگی قبلی صورت می پذیرد
دوشنبه 10  13  تحویل نمونه با هماهنگی قبلی صورت می پذیرد
سه شنبه  10  13  تحویل نمونه با هماهنگی قبلی صورت می پذیرد


کاربر دستگاه:

بهاره محمدی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد شیمی تجزیه

شماره تماس:  34276489

داخلی : 244