مزیت‌های استفاده از سامانه مدیریت اطلاعات آزمایشگاه

این مجموعه با بهره گیری از مجموعه نرم افزار‌های مدیریت اطلاعات آزمایشگاهی (LIMSراهکاری مناسب برای ساماندهی و مدیریت گردش اطلاعات در آزمایشگاه فراهم آورده است. در قسمت مدیریت فرآیندهای آزمایشگاهی مانند فرآیند انجام آزمون (ثبت درخواست انجام آزمون، امکان سنجی، تخصیص آزمون به اپراتور ، ثبت نتایج آزمون و اطلاع رسانی به مشتری)، فرآیندهای مدیریت کیفیت، فرآیند انبارش نمونه‌ها و مواد آزمایشگاهی و نیز کلیه فرآیند‌های پشتیبانی و نگهداری و تعمیرات به طور کامل به صورت اتوماسیون و توسط نرم افزار انجام می‌پذیرد.

دیگر نیازی به مراجه حضوری متقاضی نبوده و کلیه امور مدیریت ارتباط با مشتری (Labledeاعم از :

 

 

  • معرفی آزمایشگاه و اطلاع رسانی خدمات، استانداردها، دستگاه‌ها ی عمده و سایر اطلاعات مربوط به آزمایشگاه
  • ثبت درخواست انجام آزمون توسط مشتری
  • درخواست کدرهگیری 
  • دریافت گزارش‌های مربوط به درخواست‌ها و نتایج آزمون به صورت آنلاین
  • دریافت فاکتور و پیش فاکتور‌های هر درخواست به صورت آنلاین
  • دریافت گزارش‌های مربوط به درخواست‌ها و نتایج آزمون به صورت آنلاین
  •   ارزیابی عملکرد آزمایشگاهی و زیر مجموعه‌ها ارزیابی رضایت مشتری

به صورت آنلاین و از طریق اینترنت و حساب کاربری ایجاد شده برای متقاضی صورت گرفته و جز در مواردی که شخص متقاضی مایل به حضور در محل آزمایشگاه و انجام آزمون تعاملی باشد هیچگونه نیازی به مراجعه حضوری نمی‌باشد.

همچنین در این سیستم پذیرش متقاضی می تواند به صورت آنلاین با کلیه مسئولین اجرایی آزمون مورد درخواست خود مکاتبه نماید.